Một số hoạt động marketing online phổ biến trên Facebook.

Một số hoạt động marketing online phổ biến trên Facebook.

Tạo Events

Đây là một cách làm marketing rất hiệu quả trong việc gây chú ý, quảng bá sản phẩm trong các hoạt động kinh doanh online, vì nó thu hút một lượng rất lớn người “join” có thể lên tới hàng nghìn, hàng triệu tài khoản.

Chúng ta có thể dễ dàng tạo các events theo các bước sau:

  • Chọn “Sự kiện” ở cột bên trái để vào trang Sự kiện .

tạo sự kiện facebook

  • Click tạo để bắt đầu một sự kiện

điền đầy đủ các thông tin

Điền đầy đủ các thông tin để giúp mọi người biết chi tiết hơn về sự kiện

– Tên: Tên của Sự kiện

– Chi tiết: Thông tin chi tiết của Sự kiện

– Địa điểm: Địa điểm sẽ tổ chức Sự kiện

– Thời gian: Khoảng thời gian ấn định diễn ra Sự kiện (Ngày, giờ bao nhiêu).

– Quyền riêng tư: Chế độ riêng tư của Sự kiện, bạn có thể cho tất cả mọi người tham gia với lựa chọn Public, hoặc chỉ bạn bè, hoặc chỉ riêng cho bạn.

  • Chỉnh sửa ảnh đại diện , các thông tin cần thiết khác

hoàn chỉnh các thông tin trên facebook

Cuối cùng, hãy mời bạn bè và tương tác với họ trong sự kiện .

Tạo groups

Bạn đang quản lý một fanpage và có một số lượng thành viên nhất định, hãy lọc ra những đối tượng thực sự quan tâm đến nội dung của bạn thông sự tương tác với những nội dung của fanpage hãy lập group và chăm sóc họ .

Các bước tạo group

Vào link https://www.facebook.com/browsegroups/ để tạo nhóm

Click vào nút “Tạo nhóm”

Điền đầy đủ thông tin vào form -> Click tạo mới

Chỉnh sửa Ảnh đại diện và các thông tin của nhóm

Cuối cùng add bạn bè vào, khách hàng vào nhóm

Ngoài ra, còn một số hoạt động như tạo và chăm sóc fanpage, chạy quảng cáo facebook,… mà chúng tôi sẽ gởi đến bạn trong phần tiếp theo váo dịp gần nhất.

Published by

nhà thông minh (https://thongminh.vn/category/nha-thong-minh) gồm các thiết bị thông minh và dịch vụ lập kế hoạch marketing và tìm công ty thiết kế logo spa